Χρήσιμες πληροφορίες

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (1….10)
Σας παρουσιάζουμε το βαθμό δυσκολίας των θεματικών ενοτήτων του τμήματος: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.
 
                           
Α/Α ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ         
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                    
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   
          1           
ΔΕΟ 34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
9,0 ∕∕ 10
          2           
ΔΕΟ 13
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
8,5 ∕∕ 10
          3           
ΔΕΟ 31
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8,0 ∕∕ 10
          4           
ΔΕΟ 41
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
7,0 ∕∕ 10
          5           
ΔΕΟ 25
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
7,0 ∕∕ 10
          6           
ΔΕΟ 42
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
7,0 ∕∕ 10
          7           
ΔΕΟ 40
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
6,0 ∕∕ 10
          8           
ΔΕΟ 33
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  2
6,0 ∕∕ 10
          9           
ΔΕΟ 43
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
6,0 ∕∕ 10
          10          
ΔΕΟ 24
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5,5 ∕∕ 10
          11
ΔΕΟ 23
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ   1
5,0 ∕∕ 10
          12
ΔΕΟ 11
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ.
4,0 ∕∕ 10
 
          13
ΔΕΟ 10
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
3,5 ∕∕ 10
 
Η παραπάνω κατάταξη των θεματικών ενοτήτων δημοσιεύεται με τη στάθμιση κριτηρίων όπως:
  1. Ποσοστά επιτυχίας στις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις,
  2. ποσοστό φοιτητών που επιλέγουν φροντιστηριακά μαθήματα (ιδιαίτερα ή σε τμήματα)
  3. Ετήσιος αριθμός ωρών που αφιερώθηκαν σε φροντιστηριακά μαθήματα αλλά και σε ατομική μελέτη.
  4. έκταση ύλης, δυσκολία στην κατανόηση μαθηματικών και άλλων εννοιών
  5. Δυσκολία εργασιών
  6. Καταμερισμός εξετάσεων σε θεωρεία, ασκήσεις.