Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Με την παρακολούθηση των προγραμματισμένων μαθημάτων προετοιμάζουμε τους συμμετέχοντες ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα. Γίνεται κατάλληλη προετοιμασία για την κατανόηση των θεματικών ενοτήτων της κάθε ΔΕΟ, την εκπόνηση των εργασιών τους και την επιτυχία τους στις εξετάσεις. Παρέχουμε άρτιο πληροφοριακό υλικό για τα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. και του Α.Π.ΚΥ. καθώς και την απαιτούμενη τεχνογνωσία που θα εντάξει τους φοιτητές στο πλαίσιο και τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου.

ΔΕΟ 13 – 25 – 31 – 34 – 41
Δύο ώρες μάθημα κάθε εβδομάδα από Οκτώβριο έως και την περίοδο των εξετάσεων. (70 ώρες στο σύνολο του φοιτητικού έτους)

ΔΕΟ 42 – 43
Δύο ώρες μάθημα κάθε δεύτερη εβδομάδα από Οκτώβριο έως και την περίοδο των εξετάσεων. (32 έως 38 ώρες στο σύνολο του φοιτητικού έτους)

ΔΕΟ 40
Τρία μαθήματα των δύο ωρών πάνω στην ύλη των δικτύων.


ΔΕΟ 10 – 11 – 23 – 24 – 33
Οι ενότητες αυτές είναι θεωρητικού περιεχομένου κσι τα μαθήματα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των φοιτητών.

 
ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τμήματα που αποτελούνται από ιδίου επιπέδου φοιτητές χωρίς προσθήκη καινούργιων κατά τη διάρκεια του Πανεπιστημιακού έτους. Έτσι διασφαλίζουμε τη συνοχή και την ομοιογένεια του τμήματος.
 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές(τριες) παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα στις αίθουσες των εγκαταστάσεών μας, ή στο δικό σας χώρο.
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το διδακτικό υλικό αποτελείται από σημειώσεις συμπυκνωμένης ύλης και πάντα ανανεωμένες. Περιλαμβάνουν πληθώρα ασκήσεων με λύσεις ή χωρίς, τυπολόγια και όπου απαιτείται ασκήσεις πολλαπλών επιλογών. (δωρεάν)