ΔΕΟ 42 Διοίκηση Ολ. Ποιότητας και Διαχείρηση Περ.

Το Κέντρο Σπουδών ΠΑΝΤΕΛΗ  μέσα από την ιστοσελίδα του, προσφέρει στους φοιτητές δωρεάν ένα αναλυτικό έντυπο με διδακτικό υλικό, βασικές έννοιες και μεθοδολογία ασκήσεων για τους τόμους Α΄ & Β΄ της Διοίκησης Oλικής Ποιότητας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.
Σημειώσεις για μεθοδολογία και ασκήσεις στους υπόλοιπους τόμους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.