ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Το Κέντρο Σπουδών ΠΑΝΤΕΛΗ  μέσα από την ιστοσελίδα του, προσφέρει στους φοιτητές δωρεάν ένα αναλυτικό έντυπο με βασικές έννοιες και μεθοδολογία ασκήσεων για τον Α' τόμο: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου.
Σημειώσεις για μεθοδολογία και ασκήσεις στους υπόλοιπους τόμους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.