ΔΕΟ 40

Το Κέντρο Σπουδών ΠΑΝΤΕΛΗ  μέσα από την ιστοσελίδα του, προσφέρει στους φοιτητές δωρεάν ένα αναλυτικό έντυπο για τη διαχείρηση των δικτύων (α μέρος) στο Γ τόμο αυτής της Ενότητας
Σημειώσεις για μεθοδολογία και ασκήσεις στους υπόλοιπους τόμους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.