ΔΕΟ 34 Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης

Το Κέντρο Σπουδών ΠΑΝΤΕΛΗ μέσα από την ιστοσελίδα του, προσφέρει στους φοιτητές μία σειρά από τυπολόγια και μεθοδολογία ασκήσεων για το πρώτο τόμο της Μικροοικονομίας. Μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά προσφέρεται δωρεάν ένα πλήρες έντυπο μεθοδολογίας επίλυσης όλων των προβλημάτων στη κατηγορία των ασκήσεων «ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ» και «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ» Σημειώσεις για μεθοδολογία και ασκήσεις στους υπόλοιπους τόμους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.