ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Το Κέντρο Σπουδών ΠΑΝΤΕΛΗ μέσα από την ιστοσελίδα του προσφέρει στους φοιτητές δωρεάν ένα αναλυτικό έντυπο με βασικές έννοιες και μεθοδολογία ασκήσεων για το Β τόμο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.
Σημειώσεις για μεθοδολογία και ασκήσεις στους υπόλοιπους τόμους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.